Test Footer 2

Sunday, July 24, 2016

Keagamaan

Mengajar Gerakan Sholat

Acara keagamaan ini meliputi mengajar di madrasah, mengajar ngaji,sholat,tajwid dll di masjid. Keagamaan ini merupakan kegiatan rutinan yang dilakukan setiap hari tiap sore hingga selesai sholat isya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengajarkan banyak hal kepada anak-anak disini tentang bagaimana gerakan sholat yang baik dan benar, bagaimana cara membaca al qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan makhrojul hurufnya. 

Mengajar Gerakan Sholat
Anak-anak disini begitu antusias dalam kegiatan keagamaan ini dan hampir setiap sore di masjid-masjid sekitar daerah ini selalu dipenuhi dengan anak-anak untuk belajar lebih dalam mengenai ilmu keagamaan. 

Kami juga bukanlah orang yang faham betul dengan segala ilmu tentang keagamaan dan kami disini juga sama-sama belajar dengan mereka bersama teman-teman kami yang lainnya pula. Dengan demikian kita semua disini dapat saling melengkapi dan dapat saling memberitahu apa yang sekiranya tidak dimengerti dan dipelajari bersama-sama. 
0 komentar:

Post a Comment